Tagged: Unity

0

BERSEPAKATLAH!

Matius 18:18-20   Titik pusat dr kehidupan kekristenan terletak pada Doa. Doa bukan saja menjadi sebuah sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, tapi juga menjadi sarana Tuhan untuk menyatakan kuasaNya. Penuaian jiwa akan sangat...

0

KESATUAN HATI DALAM KEBERSAMAAN

Mazmur 133:1-3 Salah satu kunci untuk mengalami promosi dari Tuhan adalah kemauan dan kesiapan untuk bekerjasama. Bekerjasama di sini tentunya bukan berarti kompromi atas sesuatu yang tidak baik, tetapi bekerja sama untuk membangun sesuatu...

0

IMAN MENENTUKAN KEBAHAGIAAN DALAM KELUARGA

1 Yohanes 5:4-5 Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adala mata untuk melihat apa yang tidak kelihatan. Iman adalah faktor penentu...