Tagged: Iman

0

IMAN MENENTUKAN KEBAHAGIAAN DALAM KELUARGA

1 Yohanes 5:4-5 Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adala mata untuk melihat apa yang tidak kelihatan. Iman adalah faktor penentu...

0

KUAT DALAM PENDERITAAN

Filipi 1:29 Kehidupan adalah hasil dari sebuah keputusan dan pilihan. Ada saatnya keputusan dan pilihan yang harus kita buat itu berlawanan dengan arus dunia, sehingga untuk bertahan pada keputusan kita menjadi sebuah hal yang...

0

MENGUCAP SYUKUR SENANTIASA

1 Tesalonika 5:18 Mengucap syukur adalah sebuah ungkapan rasa terima kasih yang ditujukan kepada Tuhan. Rasa terima kasih ini seringkali kita ungkapkan jika keadaan baik, atau baru menerima berkat, atau baru sembuh dari sakit,...

0

MUJIZAT ATAS UMAT TUHAN

      Lukas 5:17-26 Di tahun 2015 ini ada 3 hal yang perlu untuk kita terus ingat dan renungkan seturut dengan tuntunan Tuhan di tahun 2015, yaitu : “Kita harus menjadi (dan mempersiapkan)...

0

COOL – KAPASITAS YANG LEBIH BESAR

Yehezkiel 47:1-5 Berbicara mengenai pelipatgandaan mujizat, berarti kita juga berbicara mengenai kapasitas. Setiap orang memiliki kapasitasnya masing-masing. Jikalau kita mau menerima mujizat yang lebih besar dari Tuhan, kita harus mau memperbesar kapasitas kita. Di...

0

Syarat Atas Jawaban Doa

Markus 11:20-25 Tuhan Yesus mengatakan ada dua syarat bagi sebuah Doa untuk dijawab : 1. Percayalah kalau jawaban doa itu akan dan sudah diberikan kepadamu. Ini nampaknya sepele, tapi mari kita renungkan dalam hidup...

C O O L – SELASA 9 NOVEMBER 2010 0

C O O L – SELASA 9 NOVEMBER 2010

Hidup kita , seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus, seperti sebuah pertandingan, dimana diujungnya terdapat garis finish. Dan orang yang menang melalui garis finish tersebut dengan memelihara iman mereka

Kasih Karunia yang menyelamatkan 0

Kasih Karunia yang menyelamatkan

Galatia 2:15-21 Dari semua keyakinan dan kepercayaan di dunia, hanyalah Yesus yang mengajarkan bahwa oleh karena iman kepada Yesus kita diselamatkan, sehingga keselamatan itu menjadi sebuah anugerah, kasih karunia Elohim bagi kita. Kita diselamatkan...

C O O L SELASA 26 OKTOBER 2010 0

C O O L SELASA 26 OKTOBER 2010

Tidak ada satu manusia pun di dunia yang tidak pernah khawatir, semua manusia pernah merasakannya. Bahkan beberapa orang mengatakan khawatir adalah suatu hal yang sangat manusiawi.