Tagged: kompak

0

KESATUAN HATI DALAM KEBERSAMAAN

Mazmur 133:1-3 Salah satu kunci untuk mengalami promosi dari Tuhan adalah kemauan dan kesiapan untuk bekerjasama. Bekerjasama di sini tentunya bukan berarti kompromi atas sesuatu yang tidak baik, tetapi bekerja sama untuk membangun sesuatu...