Tagged: Kerusuhan Mei

Kesaksian Christian Andryansah 12

Kesaksian Christian Andryansah

Awalnya saya mengenal Isa Almasih berawal dari kejadian yang hampir tidak masuk akal. Bermula dari kerusuhan mei 1998 pada waktu itu . Sebelum saya mengenal Isa Almasih, saya di didik oleh orang tua saya...