Tagged: Percaya

Today’s Word with Joel and Victoria – Dimeteraikan Tuhan 0

Today’s Word with Joel and Victoria – Dimeteraikan Tuhan

Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hamba-Ku–demikianlah firman TUHAN–dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai; sebab engkaulah yang Kupilih, demikianlah firman TUHAN semesta alam.” – Haggai 2:23 Kita sudah jarang mendengar mengenai...